Sản phẩm » Tôn Lạnh Zacs Màu Đỏ Đậm

Tên: Tôn Lạnh Zacs Màu Đỏ Đậm

Mã số:

Giá bán: Liên hệ

Thông tin chi tiết

-Lạnh Đỏ Đậm 4d0 AZ50 3.45kg

-Lạnh Đỏ Đậm 4d5 AZ50 4.00kg

-Lạnh Zacs Đỏ Đậm 4d7 AZ100 4.05kg (Giảm Nhiệt)