CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KIẾN THÀNH

Địa chỉ: 3A Thân Văn Nhiếp, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KIẾN THÀNH

Email: [email protected]

Điện thoại: 0981.31.02.81

Website: kienthanh.vn