Chuyên viên/ Nhân viên Kinh doanh

Chuyên viên/ Nhân viên Kinh doanh

Tìm kiếm, tư vấn khách hàng về các sản phẩm, dự án của công ty (Đất nền, nhà phố,…). Hướng dẫn khách hàng đi xem dự án & Thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng. 
Xem chi tiết
Number of visitors:2692

Bài viết đáng chú ý

Chuyên viên/ Nhân viên Kinh doanh

Chuyên viên/ Nhân viên Kinh doanh

Tìm kiếm, tư vấn khách hàng về các sản phẩm, dự án của công ty (Đất nền, nhà phố,…). Hướng dẫn khách hàng đi xem dự án & Thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng. 
01