hình tập thể 2
mo-ta-cong-viec
  yeu-cau-cong-viec
  thu-nhap
   tai-sao-lụa-chon-kien-thanh
   chế độ phúc lợi
   chế độ phúc lợi 1
    ve-kien-thanh